PRISPEVKY

Číslo účtu :0362934564/0900

IBAN: SK8409000000000362934564

IČO 42014212

Tu formulár na 2% z daní: 

alebo:

www.rozhodni.sk

Ďakujeme Vám