O NÁS

O NÁS

Združenie tvoria kresťanské rodiny púchovského regiónu a ľudia dobrej vôle.

Hlavným predmetom činnosti je podpora charitatívnych a sociálnych projektov. Združenie vzniklo v roku 2005 v Horných Kočkovciach, Púchov.

Od času, kedy naše občianske združenie vzniklo, sme už boli aktívni v mnohých oblastiach. O mnohých z nich ani nehovoríme, ani nepíšeme, lebo nepotrebujeme byť obdivovaní verejnosťou. Tešíme sa však, že sme už mohli pomôcť mnohým ľuďom.  Vkladáme sa do každej aktivity, kde cítime, že sme schopní pomôcť svojimi rukami, nohami, hlavou, či peniazmi.

Za tie roky spoznávame, že je medzi nami veľa nešťastných rodín kvôli finančným pôžičkám, nezhodám v rodine, egoizmu jednotlivcov. Naša práca je len „kvapkou v mori“, ale budeme v nej pokračovať aj naďalej, lebo vieme, že to má zmysel.

Kto nemyslí na druhého teraz, nech nečaká, že druhí budú neskôr myslieť na neho. Chceme vytvárať lepší svet okolo seba, preto budeme aj naďalej chrániť nenarodené deti, podporovať chudobných, či deti z mnohopočetných rodín, rodiny, ktorým hrozí vysťahovanie, exekúcie alebo majú choré deti. Na našom webe by sme mohli uvádzať aj konkrétne prípady, ktoré sme riešili, ale nám stačí, že to vedia tí, ktorí to majú vedieť.

Povzbudzujeme však všetkých, aby neboli „slepí“ voči svojmu okoliu a pomáhali podľa svojich možností, aby sme navzájom tvorili lepší svet.