EKONOMIKA

rok  2021

vyúčtovanie príjmov a výdavkov

2021_Vyúčtovanie_príjmovAvýdavkov

rok 2020

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov – prijaté v roku 2020

špecifikacia_prijate_2020

rok 2019

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov  – prijaté v roku 2019

2019prijaté_zverejnenie OR_180521

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov  – prijaté v roku 2019 – OPRAVA

2019prijaté_zverejnenie OR_oprava_200721

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

do roku 2013