Projekt Nový dom – Nový život – pre rómsku osadu Lomnička

Jednoduchý projekt riešenia bývania ľudí, ktorí žijú  v neľudských podmienkach/viď foto /. Základným princípom projektu  je solidarita ruka v ruke so subsidiaritou alebo po slovensky povedané- pomôžme tým, ktorí naozaj chcú a sú ochotní sami niečo urobiť pre svoje nové bývanie.

Týmto princípom  sa vyselektujú rodiny, ktorým vadí ich bieda a ktorí sú ochotní sa s ňou popasovať, ale sami to nezvládnu, preto potrebujú našu pomoc. Chudobní nutne potrebujú našu solidaritu, ale na druhej strane v zmysle princípu subsidiarity je nutné, aby v maximálnej miere, nakoľko sú schopní, sa podieľali na realizácii sami.

Správnosť tohto princípu sa overuje pilotným projektom  so 6 rómskymi rodinami v Lomničke, ktorí žijú naozaj vo veľkej biede  a chcú si postaviť sami nové domy/vizualizácia  viď foto/. Miestny katolícky kňaz so svojimi spolupracovníkmi, medzi ktorých patrí aj naše OZ  im pomáha  pri vybavení stavebného povolenia, vypracovaní projektu, vybudovaní elektrickej, vodovodnej  prípojky, aby si mohli postaviť svoje domy legálne a nie „načierno“, ako to je bežným zvykom. Hľadáme preto  konkrétnych darcov, ktorí sa  budú podieľať na financovaní projektu.  Naše OZ zaplatilo vypracovanie projektovej dokumentácie  pre všetky domy a hľadajú sa darcovia ktorí zaplatia  vodovodnú prípojku, elektrickú prípojku pre daný dom. Finančnú pomoc bude  adresná a transparentná, darca bude vedieť komu pomáha a čo sa za jeho peniaze konkrétne vybudovalo, prípadne, ak bude mať záujem, môže sa stretnúť alebo stretávať s tými, ktorým pomáha.  Všetko ostatné bude na rómskej  rodine, ktorá si dom postaví sama.           Mnohé najchudobnejšie rodiny sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a peniaze dostávajú cez osobitného príjemcu na obecnom úrade, cez ktorého je možné zabezpečiť, aby si v rámci svojich možností odkladali  peniaze na stavbu domu.                                                                                                                                                                                                    Prvá početná rodina, ktorá bývala v pojazdnej maringotke a žila  v strašných podmienkach najmä v zime, začala podľa projektu stavať svoj dom v roku 2014/viď foto/ a hoci dom ešte nie je úplne dokončený, na jeseň sa mohli presťahovať z maringotky do murovaného domu, z čoho sa veľmi tešia.

Ak by niekto chcel podporiť projekt, prihláste za na našom OZ S láskou k človeku alebo priamo kontaktuje OZ Nový dom -Nový život –   www.ndnz.eu