September 2018

Po dobrých odozvách na akciu podpory školákov v minulom roku 2017 sme sa rozhodli zrealizovať znovu podporu pre rodiny, ktoré majú veľa školákov alebo sú v ťažšej finančnej situácii a úspešne sa s tým vyrovnávajú. Ďakujeme preto všetkým, ktorí nám prostredníctvom 2 % z daní pomáhajú pomáhať…

Aj táto drobná pomoc znamená veľa pre niektoré rodiny.