Sviečka pre nenarodené deti 2010

Aj v tento rok sme sa na konci októbra pripojili k aktivitám na ochranu nenarodeného života na Slovensku. Pojem Sviečka pre nenarodené deti je v našej oblasti známy pre mnohých, a tak radi podporujú  tento projekt. Predávali sme sviečky vyrobené v Cirkevnej základnej škole sv. Margity i vlastnoručne pripravené. Takto sme spolu s ostatnými veriacimi farností Púchova i Horných Kočkoviec zhromaždili 300 EUR. Tešíme sa, že sme týmto spôsobom mohli podporiť dobré dielo.