Sviečka pre nenarodené deti 2011

Táto každoročná akcia bola nami podporená aj tento krát. Ochrana života nenarodených detí je téma, ktorá je nami sledovaná a všemožne podporovaná. Sme vďační Forumu života, že zastrešuje všetky tieto aktivity a chráni nenarodený život na Slovensku už mnoho rokov. A tak kresťania Púchova aj spolu s Hornými Kočkovcami podporili tento projekt sumou 200 EUR.