Sviečka za nenarodené deti 2014

Ako prejav podpory myšlienky ochrany detí sme vyzbierali v Púchove a Horných Kočkovciach spolu 250 EUR, ktoré boli odoslané na účet Fóra života. Aspoň takýmto príspevkom vyjadrili veriaci týchto obcí, že chcú podporovať pro-life úmysly.