Deň rodiny 2013

Milé mamy, otcovia, deti, starí, či mladí,

príďte aj tento rok medzi nás spolu sa trochu pobaviť, zasúťažiť, podebatovať, a tým všetkým vyjadriť, že rodina má stále v našej spoločnosti svoje miesto.

Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou šťastia človeka.
To si žiada vytvárať spoločnosť priateľskú rodine.
Preto povzbudzujeme rodiny:

žime v harmonických vzťahoch a  obnovujme si vzájomnú úctu a lásku aj v ťažkostiach,

my rodičia, buďme otvorení pre prijatie detí,

my rodičia, ako najdôležitejšie osoby pre svoje deti, investujme do ich výchovy čas a energiu, snažme sa o tvorivé prežívanie nedelí, aby sme načerpávali telesné, duševné i duchovné sily

Preto povzbudzujeme mládež;

myslime pri nadväzovaní vzťahov na svoju budúcu úlohu matky a otca,

nebojme sa zakladať si rodiny a sami sa presvedčme o veľkom dobre rodiny.

Preto povzbudzujeme politikov;

vytvárajme dôstojné podmienky na život v rodine,

rešpektujme právo rodičov na výchovu ich detí,

podporujme jedinečné postavenie manželstva a rodiny v spoločnosti.

Preto povzbudzujeme médiá;

narábajme zodpovedne s vplyvom, ktorý máme na mladú generáciu,

prinášajme príklady harmonických rodín a manželstiev.

Preto povzbudzujeme podnikateľov;

podporujme svojich zamestnancov v ich úlohe rodičov najmä rešpektovaním osobného času, ktorý potrebujú pre život so svojou rodinou,

smerujme svoje verejnoprospešné aktivity aj na podporu rodín, čo je najlepšia prevencia sociálnych problémov

umožňujme svojim zamestnancom tráviť nedeľu so svojimi rodinami.

Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť.

Povedzme to všetkým.“

Den rodiny 2013 -ako ho vnímala Lenka Dašková

Video TV Povazie

Deň rodiny TV spot

Ako nakoniec vidíte, nezostali sme tam sami, Púchovčania sa vedia slušne spolu zabaviť…