Deň rodiny 2016

Čo sme našli v médiách o tejto akcii:

V sobotu 14. mája otvorili slávenie Dňa rodiny v Púchove. Začalo slávnostnou svätou omšou s večerom svedectiev, ktoré si pripravili a animovali Saleziáni-spolupracovníci a v nedeľu 15. mája pokračovali kultúrnym programom na pešej zóne a športovo-zábavným programom v areáli CZŠ sv. Margity za účasti asi 1500 obyvateľov Púchova. Mottom tohtoročného Dňa rodiny v Púchove bolo odpustenie a solidarita, ktoré boli v úvodnom slove stručne rozobraté: „Pozývame všetkých nás k odpusteniu v našich rodinách nielen medzi manželmi ale aj medzi rodičmi a deťmi ako aj medzi rodinami navzájom. Pozývame k odpusteniu a milosrdenstvu všetky znepriatelené strany alebo skupiny v našom meste aj v našom mestskom parlamente. Snažme sa vytvoriť z nášho mesta jednu fungujúcu rodinu, ktorá ťahá za jeden povraz. Tiež pozývame všetkých nás k solidarite s rodinami, ktoré trpia rozličným spôsobom či už materiálnou biedou, chorobou, úmrtím člena rodiny, násilím alebo inou formou nedostatku. Majme otvorené oči, ale najmä srdcia a pokúsme sa im pomôcť. Ak nebudete vedieť pomôcť, kontaktuje OZ S Láskou k človeku, alebo predstaviteľov mesta, aby sme hľadali účinné formy pomoci týmto rodinám.“ zdieľajú predstavitelia OZ S láskou k človeku, manželia Jozef a Lenka Daškovci, hlavní organizátori Dňa rodiny v Púchove.