Darujme Vianoce 2016

Aj tento rok chceme viac myslieť na tých, ktorí majú toho menej ako máme my. Pre mnohých z nás je samozrejmé, že máme čo dať do úst a neriešime ťažké finančné problémy. Ale sú medzi nami aj takí, ktorí sa musia poriadne zamyslieť ako zabezpečiť nedeľný obed pre celú rodinu, či poplatiť energie v prenajatom byte. Malo by nám to byť prirodzené, že si spomenieme na takýchto ľudí v svojej blízkosti a podľa svojich možností pomôžeme. To je jednoducho ľudskosť, ktorá by mala byť prirodzenou súčasťou našej spoločnosti. Ani my si nemôžeme byť istí, že sa nám život neotočí. Stačí len závažná choroba alebo strata práce…

Preto pozývame všetkých ľudí dobrej vôle v sobotu 17.12 do Kauflandu, kde možno prispieť nejakou potravinou tým rodinám, ktorí nemajú tak veľa šťastia ako ho máme my. Naši dobrovoľníci potraviny prevezmú a ešte v ten deň odvezú núdznym. Ďakujeme.

Po vykonaní potravinovej zbierky

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa do našej zbierky potravín zapojili. Potraviny sa nám pribúdali ešte rýchlejšie ako minulý rok. Koše sa tak rýchlo plnili, že sme potraviny museli odvážať už počas dňa.  Minimálne 65 rodín dostalo náš príspevok, ktorý im trochu spríjemní vianočný čas.

Ďakujeme pekne aj všetkým mladým dobrovoľníkom, ktorí stáli pri košíkoch, menovite to boli:

Paliesková Dominika, Saška Pagáčová

Miško Bašo, Saška Belásová, Kristínka Babčanová

Betka Schuegerlová, Lenka Kačíková, Vanda Veselská

Kučíková Anetka, Jakub Lukajka

Chovancová Zuzka a Tamarka

Cibulka Janko a Jožko

Kutejová Ninka a Saška

Majka Kučerová