Deň rodiny 2022

Sme radi, že sme takto mohli spojiť rodiny i školy v našom meste. Veď najdôležitejšia je rodina!

Na tohtoročnom  Dni rodiny v Púchove 22.mája 2022 zazneli slová : Každý je dôležitý, v rodine má každý nezastupiteľné miesto. Rodina je ako zložitý mechanizmus hodín zostavený z koliesok, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Ich chod spôsobuje funkčnosť a presnosť hodín. Ak jedno  koliesko vypadne, celý stroj zastane. Doba v ktorej žijeme ponúka „ ľahké riešenie“ hodiny vyhodiť a kúpiť nové. Je to ľahké, ale nie  vždy správne. Stačí si pripomenúť krásu starožitných hodín, o ktoré sa niekto stará celé desaťročia. Pri pohľade na  taký skvost pocit  žasnutia prenikne srdce a myseľ  človeka. Stroj hodín v rukách majstra funguje stáročia.  Pokúsme sa naučiť byť majstrami a starať sa o svoju rodinu, každého člena, ako sa stará majster hodinár o každé koliesko jemu zverených hodín. Deň rodiny v našom meste nie je  len pripomienkou myšlienky,  že rodina je dôležitá, ale aj  príležitosťou  vložiť  „do mechanizmu hodín svojej rodiny“ to, čo je potrebné. Možno niekto potrebuje  priliať do súkolia olej lásky, niekto vyleštiť handričkou trpezlivosti či rozbehnúť stroj kľúčikom obetovania sa. Kvôli výsledku sa to určite oplatí. Prajeme  si navzájom, aby  pohľad na  naše rodiny  bol naplnený neustálym žasnutím, rovnako ako pohľad nad výnimočnými hodinami.  Nad krásou , životnosťou, odolnosťou voči nárazu. Jednoducho nad  kráľovskou hodinárskou prácou.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým  organizáciám a dobrovoľníkom, ktorý sa pripojili k oslave Dňa rodiny a jeho nádhernému prežitiu v našom meste.

CVČ  Včielka Púchov, Mesto Púchov , ZŠ s MŠ sv. Margity, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Mládežnícka,                ZŠ s MŠ Slovanská, SEM, OZ POTVORA, Skautský oddiel Púchov,  OZ AB Kids Academy,                       Mládežnícky parlament mesta Púchov , Púchovská kultúra

Srdečné poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli odmenami pre víťazov do rodinnej tomboly:        Kníhkupectvo M Kniha ,  AQUA SPORT HOTEL,  Mgr. Roman Hvizdák a Púchovské čarbanice