Hrob nenarodených detí v Ždiari

S cieľom budovať úctu k nenarodenému životu sme vybudovali v júli 2020 z darov súkromných osôb ďalší Hrob nenarodených deti v podtatranskej obci Ždiar.

Tento hrob je miesto úcty, spomienky a modlitby za všetky nenarodené deti.

Pre návštevníkov Ždiaru, hrob nájdete na cintoríne hneď za kostolom.