15 rokov práce nášho OZ

Veru, je to už 15 rokov, čo fungujeme ako spoločenstvo pod hlavičkou občianskeho združenia. Zažili sme už úspešné dni i ťažšie chvíle, príchody aj odchody ľudí, ale chceme naďalej pokračovať a slúžiť ľuďom každý z nás podľa svojich schopností.

Našu udalosť sme si spolu pripomenuli 18. júla v Rodinkove spolu s rodinami, ktoré sme podporovali. Ďakujeme za krásne popoludnie všetkým zúčastneným! Pekný čas sme si urobili všetci navzájom. Deti sa mohli pohrať, dospelí porozprávať i zaspievať. A spolu všetci sme to mohli premodliť. Lebo modlitbu potrebujú naše rodiny, naše združenie, naše mesto, náš národ.

obetne dary