Obnova lásky manželov

Budovanie vzájomnej lásky  je najdôležitejšou misiou manželov v tomto svete. Naplneniu tohto poslania by mali venovať dostatok času, ktorý budeme nazývať  „manželský čas“

Manželov tu pozývame k ďalšiemu budovaniu lásky

šťastné manželstvo