Deň Matiek – deň Vďačnosti

Každý z nás v sebe nosí jednu z najprirodzenejších túžob – túžbu po ocenení. Po uznaní. Po vďačnosti. Lebo vďačnosť je pocit, ktorý vyživuje dušu. /Harold Kushner/ Avšak, ako to už naša hyperaktívna doba zariadila, na vďačnosť, ako na mnoho iného, nemáme čas. Nemáme čas všimnúť si, že nám niekto pozametal chodník pred garážou, že niekto pozmýval dlážku v kuchyni, alebo že nám do skrine pribudlo opraté, vyžehlené oblečenie. A keby sme si to aj všimli, zabúdame zisťovať, kto to urobil. A tak zabúdame ďakovať.

Azda preto boli ustanovené dni, v ktorých si máme túto zabudnutú vďačnosť pripomenúť a oprášiť. A možno aj znovu objaviť. Vďačnosť voči matkám býva paradoxne náročná, napriek širokému spektru vecí, ktoré sú súčasťou ich „mama povolania“, a ktoré sú často považované za absolútnu samozrejmosť. Je predsa samozrejmé, že mám na stole obed. Je samozrejmé, že mi príde postrážiť deti, aby som si trochu oddýchol. Je samozrejmé, že mi vždy zdvihne telefón a vypočuje si ma. Deň Matiek nám však kladie kritickú otázku: „Je to naozaj všetko samozrejmosť? A ak nie, ako za toto všetko preukázať vďačnosť?“

Existuje 5 jazykov lásky, ktorými hovorí srdce každej ľudskej bytosti. Týchto 5 jazykov môžeme použiť na konkrétne prejavenie našej vďačnosti voči tým, ktoré si našu vďačnosť nikdy nevynucovali.

1. jazyk lásky = SLOVO – našim prejavom vďačnosti môže byť slovo poďakovania, ocenenia dobre vykonanej práce či dlho odkladaný telefonát. 

2. DOTYK – niekedy sa nám nedarí nájsť vhodné slová, možno sme sa už dlho nerozprávali a nevieme, ako začať. Dotyk v podobe objatia či stisku ruky môže prehovoriť jazykom vďačnosti aj bez slov.  

3. SLUŽBA – vezmime si jednu „mama službu“, ktorú sme doteraz brali ako samozrejmosť a poslúžme ňou naopak my jej. Môžeme vyložiť umývačku, poliať záhradu, zabehnúť do lekárne pre lieky, či priniesť obed.  

4. DARČEKY – ak sa naša mama rozžiari pri tom, keď dostane kyticu, čokoládu alebo balík čipsov, môžeme jej v obchode vybrať niečo, čo by ju potešilo, prípadne jej darček vyrobiť.   

5. STRÁVENIE SPOLOČNÉHO ČASU – čas je vzácny, no v tomto období pandémie ho možno máme o niečo viac. Môžeme zdvihnúť telefón či zapnúť počítač, alebo ak je to možné prísť na návštevu, či vyjsť na prechádzku do prírody a byť jednoducho spolu.

Krása týchto 5 jazykov spočíva v tom, že nezáleží na tom, či sme bezstarostné deti, nespútaní tínedžeri, či unavení rodičia – každý jeden z týchto jazykov dokážeme uskutočniť. Je na nás, aby sme vybrali tú formu vďačnosti, o ktorej si myslíme, že by naša mama najviac ocenila. Buďme kreatívni a konkrétni v našej vďačnosti. Urobme si na ňu čas na Deň Matiek. Jestvuje totiž len jedna zbraň, len jeden liek proti smútku – vďačnosť. /Ida Friederike Görres/   

Hlavný organizátor: OZ S LÁSKOU K ČLOVEKU

Spoluorganizátori: CVČ Včielka Púchov, Žiacky mestský parlament, Púchovská kultúra, s.r.o.