Deň rodiny v Púchove 2020.

Ako sme si už zvykli, každoročne  v máji Občianske združenie S láskou k človeku spolu s mnohými nadšenými spolupracovníkmi   organizuje v Púchove Deň rodiny. 

V tomto roku je plánovaný 11. ročník v nedeľu 24.mája.

Vzhľadom na súčasné epidemiologické obmedzenia je nereálne, aby sme tohtoročný Deň rodiny organizovali  formou hromadného podujatia ako v minulých rokoch.

Súčasné obmedzenia nás vedú k tomu, aby sme redukovali  kontakty s inými a trávili viac času so svojou rodinou, tak to využime.

Preto sme sa rozhodli Deň rodiny 2020 osláviť netradične ale  možno prínosnejšie – každý v intimite svojej rodiny.

Preto vás už teraz pozývame, aby ste si do svojich kalendárov  zaznačili 24.5.2020-Deň mojej rodiny.

Pozývame vás otcovia, mamy, deti, starí rodičia ku kreatívnemu prístupu, aby ste začali plánovať už teraz a tento deň si zorganizovali spoločne podľa vlastných predstáv a záujmov.

Aby tento deň bol pre vás všetkých nezabudnuteľným a neopakovateľným.

Buďme kreatívni a konkrétni.

V priebehu mesiaca máj vypracujeme koncept   inšpirácií a podnetov, podľa ktorých si môžete tento svoj rodinný plán Dňa rodiny upraviť prípadne vylepšiť.

Pre tých, ktorí by radi urobili ešte niečo viac pre svoju rodinu, pozývame prežiť spoločne mesiac rodiny a osláviť  aj Deň matiek 10.mája 2020, Deň detí 1.6.2020 i často zabúdaný Deň otcov 21.júna 2020.

Obdobie, ktoré prežívame nám prináša veľa obmedzení a negatív ale aj mnohé pozitíva – zotavuje sa unavená príroda okolo nás, uvedomujeme si, že toho až tak veľa nepotrebujeme po stránke materiálnej, viac času trávime vo svojich rodinách, viac chránime najmä tých najzraniteľnejších, sme k sebe pozornejší, prehodnocujeme  priority a zmysel svojho života. Zobúdzame sa z ilúzie všemohúcnosti  a mnohí prichádzame na to, že budovanie vzťahov v rodine  je pre náš spokojný a šťastný život dôležitejšie ,ako hromadenie  nadbytočných a nepotrebných vecí.

Toto obdobie má veľký potenciál, aby sme sa stali lepšími, ľudskejšími, láskavejšími a  /s/pokojnejšími.

Využime pozitíva , využime tento čas/coronatime/, ktorého máme mnohí  až nadbytok a zamyslime sa nad svojou rodinou, ako jej pomôcť,  zamyslime sa , že na svete nie sme preto aby sme hromadili veci ale aby sme rástli vo vzájomnej láske a službe jeden k druhému.

V tomto roku by sme radi upriamili pozornosť na naše deti a ich výchovu.

Veľakrát sa stretávame s kritickými názormi na konanie a morálne zásady našich politikov, mládeže a detí , a v mnohom máme samozrejme pravdu.

Ale nemáme odvahu si priznať, že za týmito ľudskými zlyhaniami je vždy zlyhanie výchovy  v rodine, za týmito zlyhaniami sme vždy my – rodičia..

Ak teda chceme mať raz spravodlivý, sociálny a prosperujúci  štát/mnohí už v to ani nedúfame/, musíme dobre vychovať naše deti a oni nám to raz vrátia a naplnia naše skryté nádeje.

Nebojme sa teda venovať dostatok času, námahy vrátane vzdelávania sa a vychovávajme svoje deti.

Viackrát sme sa stretli pri rôznych diskusiách o výchove detí s názorom “ však nejako nás rodičia vychovali, aj my naše deti nejako vychováme, na to nepotrebujeme vzdelávanie a literatúru“.

Ku každej činnosti, ak ju chceme zmysluplne a odborne vykonávať potrebujeme dobrú literatúru a vzdelávanie sa. A výchova našich detí má byť určite aj v tomto smere pre nás  prioritou.

Radi by sme poopravili slogan -„malé deti malé starosti, veľké deti veľké starosti“ a správnejší sa nám zdá „ak si so svojimi malými deťmi robíš malé starosti, budeš mať s veľkými deťmi veľké starosti“.

Ak by sme možno aj trocha  sebecky mysleli na svoju spokojnú starobu, jej základom je určite radosť s dobre vychovaných detí a vnúčat.

Pre tých, ktorí by sa radi vzdelávali v problematike výchovy detí môžeme v prípade záujmu  ponúknuť  organizáciu kurzu o výchove detí a tínedžerov resp.  na našej wwwstránke nájdete  spracované témy o výchove detí.

Prajeme vám plodne využitý „coronatime“  v prospech vašej rodiny.

Manželia Jozef a Lenka Daškovci,

Občianske zduženie S láskou k človeku.

 www.slaskoukcloveku.sk

zdroj: Púchovské noviny