Kurz výchovy teenagerov

Podľa kurzu manželov Nicky a Sila Lee voľne spracovali manželia  Jozef a Lenka Daškovci pre 10 týždňový kurz organizovaný v Púchove v roku  2017/2018.

Viac informácii o kurze, prípadne objednať brožúrky ku kurzu a DVD môžete na www.rodinnevztahy.sk

1.-2.Mať cieľ stále pred očami 3.Napĺňanie potrieb- Päť jazykov lásky 4.Naplňanie potrieb- Efektívna komunikácia 5.Stanovenie hraníc 1.časť 6.Stanovenie hraníc 2.časť 7.Emocionálne zdravie-I 8.Riešenie konfliktov 9. Pomáhať im správne sa rozhodovať 10. Vyzbrojiť teenegerov