KARIUWA SLUM: ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O RENOVÁCII TRIEDY (ŠTUDOVNE)

V našom občianskom združení S láskou k človeku sme radi, že sme mohli podporiť tento projekt. Našou pomocou sme mohli spríjemniť život chudobným deťom Kene. Na predstavu o živote v Keni sme si našli zopár údajov:

Na 10000 obyvateľov tam je jeden doktor

1 kg chleba tam stojí v prepočte 1 EUR, 1 liter mlieka 0,8 EUR

Priemerná čistá mesačná mzda je 350 EUR.

Tu sú podrobnejšie informácie o zrealizovanom projekte

Cieľ projektu: Cieľom projektu bolo vytvoriť miestnosť, kde sa deti môžu učiť, robiť si domáce úlohy, aby sa vyhli nečinnosti na uliciach, kde by sa nakazili covidom-19 a/alebo iným aktivitám alebo sa zapájali do aktivít gangov. To sa podarilo úspešne splniť novým dostupným nábytkom a školským materialom.

Potreba projektu: Potrebny bol nábytok, ktorý zahŕňal stoličky, stoly, knihy a iné školské pomôcky, vďaka ktorým budú deti v slume zamestnané a vzdelávané. Vyššie uvedené splnilo:

1. Renovácia a nákup nového nábytku, kde sa teraz deti môžu pohodlne usadiť a užívať si štúdium a čítanie. Študijné miestnosti sa stali veľmi užitočnými aj pre starších študentov, ktorí ich využívajú na štúdium na národné skúšky.

2. Renovácia miestnosti; podlaha bola vyrovnaná a steny utesnené kartónmi a nainštalované správne okná.

3. Knihy: Učebnice a rozprávkové knihy boli zakúpené a požičiavajú si ich deti v slume striedavo.

4. Máme osobu, ktora monitoruje a vedie záznamy. Kúpili sme aj zošity, ktoré su rozdavane podla potreby.

5. Hracie materiály; kúpili sme deťom materiály na hranie, ktoré pomáhajú pri učení čísiel a písmen, ako aj pomôcky na vyfarbovanie.

6. Počas rekonštrukcie sa uskutočnili poradenské stretnutia pre deti, tínedžerov a mladých dospelých o zneužívaní drog, ako aj životných zručnostiach v poradenskom centre Shiloh.

Záruka projektu: Slum má dobre koordinovanú štruktúru a vedenie zaisťuje, že o spoločné nehnuteľnosti je dobre postarané; dobre skúsenosti mame so solárnymi svetlami, ktoré sme si predtým zakúpili pre triedy.Zaškolili sme ich na systém požičiavania a vracania kníh.

Spolupracujeme aj s vládou sponzorovanou základnou školou (základná škola Muranga Road Primary School), ktorá sa nachádza v blízkosti slumu, aby sme zabezpečili, že všetky deti budú môcť získať základné vzdelanie na tejto spominanej skole. Učitelia si všimli, že deti si teraz robia domáce úlohy lepšie ako predtým. Veríme, že situácia sa bude naďalej zlepšovať.

Záver: Projekt pokračoval podľa očakávaní, s výnimkou niekoľkých oneskorení spôsobených povahou regiónu. Projekt ma skutočne veľkú hodnotu pre deti zo slumu Kariuwa a ako organizácia pracujúca ruka v ruke s blízkymi školami dúfame, že vzdelanie detí sa zlepší pre lepší zajtrajšok. Deti majú teraz aj miesto, kde sa kazdu nedelu konajú kresťanské/biblické štúdiá.