Letný tábor Cementár

Tábor aj pre sociálne znevýhodnené deti bude prebiehať znovu na Cementári v Belušských Slatinách v dňoch 17-23. augusta 2014.

Cena bude 115 EUR.

Platba: na účet 0362934564/0900, poznámka pre príjemcu- tábor Belušské Slatiny alebo platba v hotovosti pani Behancovej /tel 0915783476/. Taktiež dostanete všetky potrebné informácie aj na tel 0905 758015