LIKE životu

V 15. týždni marca prebehlo na Cirkevnej škole sv. Margity veľmi zaujímavé podujatie Like životu. Bola to originálna myšlienka vzdelávania detí tejto školy, ktorá nás zaujala, preto sme aj my prispeli svojimi schopnosťami i financiami do tohto programu. Bola to veľmi pestrá zmes duchovného, psychologického, hudobného a náučného programu pre všetkých žiakov školy. Deti sa dozvedali ako sa rieši šikana, riešenie konfliktov, autoškola pre deti, čo sú základy telesnej hygieny, ako sa v čistote zachovať do manželstva, ale si aj vypočuli svedectvá života a krásne duchovné piesne.