Vysádzanie smrekového lesa

Farnosť Kočkovce potrebovala po zrezaní lesa obnoviť lesný porast, preto vyhlásila na 14. apríla brigádu na vysádzanie mladých smrekových stromčekov. My radi podporíme každú dobrú myšlienku, preto sme aj my prispeli pri tejto práci. Okolo 4000 stromčekov ozelenilo vybranú plochu. Bude to pekná spomienka pre každého brigádnika, keď uvidí výsledky svojej práce o nejakých 20 rokov neskôr.