Darujme Vianoce – Daruj kilo lásky

V tomto mesiaci spojíme našu každoročnú akciu Darujme Vianoce s novou aktivitou Daruj kilo lásky. V sobotu 14.12 budeme zbierať v našom Kauflande potraviny, ktoré chcú dobrí ľudia darovať chudobným rodinám. Väčšina z týchto rodín nie je náhodne vybratá, ale celoročne sledovaná. Chceme v prvom rade podporiť tých, ktorí si to zaslúžia, ktorí sa snažia z chudoby vymaniť. Potraviny možno dávať našim dobrovoľníkom a vkladať do košíkov na to určených na označenom mieste v Kauflande od 9 hod do 18 hod.

Po 18 hod spolu s nákupom z finančnej zbierky Darujme Vianoce budeme potraviny distribuovať.

Ďakujeme Vám za akýkoľvek príspevok.

Plagát akcia

16.12.2013

A chcete vidieť ako sa nám darilo, kto všetko pomáhal? Tu sú naši dobrovoľníci, ktorí boli pri našich košoch. Ďakujeme veľmi pekne týmto mladým ľuďom:

Lívia Luhová, Michaela Bibzová

Majka Švecková, Katka Pažitná, Adka Gabčová

Lívia Chlebanová, Natália Faktorová, Simonka Panáčková,

Milada Bárková, Viktorka Bárková, Klarka Paliesková,

Simonka Gatjalová, Mirko Hlúbik

Terka  Bieliková, Ivetka Jantová

Zuzka Luhová, Janka Trnková

Naša akcia dopadla úspešne.

Zo srdca ďakujeme každému, kto akýmkoľvek  spôsobom pomohol obdarovať tých, ktorí našu pomoc potrebujú.  Ďakujeme aj deťom z Cirkevnej základnej školy sv. Margity, ktoré nám vyzdobili naše miesto v Kauflande svojimi kresbami.

Naplnili sme asi osem plných košov potravín. Každú hodinu sme nazbierali priemerne  jeden kôš. Takto sme mohli vybraných 38 rodín obšťastniť trvanlivým mliekom, vajíčkami, syrmi, múkami, mäsom, čokoládami, ovocím, cukrovinkami, keksami, olejmi, ryžou, zemiakmi, džúsmi, ale aj pracími práškami. Jedna obetavá pani z Púchova pripraví z týchto darovaných potravín Vianočnú večeru pre bezdomovcov.

V rámci našej finančnej zbierky Darujme Vianoce sme vyzbierali 611 EUR, z ktorých sme tiež nakúpili potraviny  a  finančne prispeli niektorým núdznym rodinám.

Podaná  pomoc  inému znamená mnoho pre  darujúceho.

Takto to videli v televízii TV Povazie