Sviečka za nenarodené deti 2013

Táto každoročná akcia bola nami podporená znovu, pretože si uvedomujeme dôležitosť jej podpory. Ochrana života nenarodených detí je v našom meste ešte stále málo v povedomí našich ľudí. Sme preto vďační Fórumu života, že zastrešuje všetky tieto aktivity a pomáha chrániť nenarodený život na Slovensku už mnoho rokov.  Púchov aj spolu s Hornými Kočkovcami tentoraz podporili tento projekt sumou 260 EUR.